Disclaimer


Disclaimer voor GrooveRecords.nl
Special CD Shop (Kamer van Koophandel: 66937027), hierna te noemen SCDS, verleent u hierbij toegang
tot https://www.grooverecords.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
SCDS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
SCDS spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van SCDS.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer - en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met SCDS. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SCDS
nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SCDS.
De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative Commons-Naamsvermelding-Gelijkdelen
3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

Groove Records / Special CD Shop
Teteringsedijk 167
4817MD Breda
Telefoonnummer: 076-5811106
E-mail: info@specialcdshop.nl
Tel. Winkel: 076-5811106

KvK Nummer: 66937027
BTW: NL856759934B01
Bankrekening:ABNA 565237128
Bic: ABNANL2A
IBAN:NL91ABNA0565237128